młotek sędziowski i kask

Prawo budowlane Kraków i cała Polska

W Kancelarii świadczymy usługi z zakresu prawa budowlanego w Krakowie oraz dla Klientów z całego kraju i zagranicy.

Prawo budowlane to specjalistyczna dziedzina prawa, która reguluje zasady i procedury związane z budową, remontem i konserwacją budynków oraz innych obiektów budowlanych. Obejmuje ono zarówno aspekty techniczne, jak i prawne, takie jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, normy budowlane, a także prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie budowlanym. Prawo budowlane dotyczy również kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę, a także odpowiedzialnością za błędy budowlane. W praktyce, prawo budowlane jest niezwykle ważne zarówno dla deweloperów, inwestorów, architektów, inżynierów, ale i osób prywatnych planujących budowę lub remont domu oraz właścicieli i użytkówników nieruchomości sąsiadujących z inwestycjami.


W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z usług eksperta prawnika prawa budowlanego w Krakowie. W Kancelarii oferujemy:

 • reprezentację w postępowaniach przed organami
 • administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi;
 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego;
 • reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem budowlanym;
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów budowlanych;
 • doradztwo w zakresie umów deweloperskich, budowlanych i kontraktów inwestycyjnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów budowlanych.
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i wady budowlane;
 • pomoc w sprawach związanych z ochroną środowiska w kontekście prawa budowlanego.
 • doradztwo w zakresie zgodności z normami technicznymi i standardami budowlanymi.
 • pomoc w sprawach związanych z nieruchomościami i prawem własności.