pieczątka

Prawo spadkowe Kraków i cała Polska

Świadczymy usługi z zakresu prawa spadkowego w Krakowie oraz całej Polsce. Prawo spadkowe to specjalistyczna dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane regulacją spraw po śmierci osoby. Zajmuje się ono określeniem, kto jest uprawniony do dziedziczenia, jakie są zasady dziedziczenia, a także jakie są prawa i obowiązki spadkobierców. Prawo spadkowe obejmuje również kwestie związane z testamentem, jego ważnością i wykonaniem. W praktyce, prawo spadkowe dotyczy głównie kwestii majątkowych, ale może też praw osobistych, takich jak prawo do nazwiska czy prawo do ochrony wizerunku zmarłego.


Jak przebiega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe to proces prawny, który ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przekazaniem majątku zmarłego do jego spadkobierców. Składają się na nie zarówno działania mające na celu stwierdzenie nabycia spadku, jego podział, ale i inne, jak postępowania o zachowek, czy uznanie spadkobiercy za niegodnego. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym z tych etapów dla spadkobierców przebywających w Polsce, jak i zagranicą reprezentując ich w postępowaniach sądowych, jak i przed notariuszem.