młotek

Ustalenie płci Kraków i cała Polska

W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Aleksandra Puczko w Krakowie zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących ustalenia płci Klientów dorosłych oraz małoletnich w Krakowie oraz w całej Polsce.

Ustalenie płci z prawnego punktu widzenia jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. W Polsce, prawo pozwala na zmianę płci, ale wymaga to spełnienia szeregu warunków. Proces ten jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który określa, że osoba dorosła, która czuje, że jest innej płci niż ta, która została jej przypisana przy urodzeniu, może złożyć wniosek o zmianę płci. Wniosek taki musi być poparty odpowiednią dokumentacją medyczną, potwierdzającą, że osoba jest transseksualna. Następnie, sąd podejmuje decyzję o ustaleniu płci na podstawie dowodów przedstawionych przez osobę inicjującą sprawę. Jeżeli sąd uzna, że wniosek jest uzasadniony, wydaje decyzję o zmianie płci, która jest następnie wpisywana do aktu stanu cywilnego.

 

Postępowanie dotyczące ustalenia płci w Krakowie i w Polsce

Prowadzimy postępowania dotyczące ustalenia płci w Krakowie oraz w sądach w całej Polsce, jak też wspomagamy naszych Klientów w procedurach towarzyszących jak wyznaczenie przedstawiciela dla małoletniego oraz zmiana imienia.

Postępowanie w sprawie ustalenia płci rozpoczyna się od złożenia pozwu do sądu. Wymaga on poparcia szeregiem dokumentów, które umożliwiają szybkie rozstrzygnięcie sprawy po myśli Klienta. Jeżeli decyzja jest pozytywna, zmiana płci jest wpisywana do aktu stanu cywilnego, a wnioskodawca otrzymuje nowy dowód osobisty z aktualnymi danymi. Priorytetem dla naszej Kancelarii jest zapewnienie życzliwej i profesjonalnej opieki prawnej w toku tranzycji na każdym etapie procesu.