obrączki i młotek sędziowski

Rozwody Kraków i cała Polska

Kancelaria adwokacka adwokat Aleksandry Puczko w Krakowie od lat z powodzeniem świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. W szczególności pomagamy naszym Klientom przejść przez rozwody w Krakowie oraz w całej Polsce.

Rozwód może mieć miejsce tylko w drodze postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym i kończy formalnie małżeństwo. Uzyskanie rozwodu w Polsce wymaga spełnienia określonych warunków. Najważniejszym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza ustanie między małżonkami więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Zgodnie z wolą małżonków rozwód może nastąpić bez orzekania o winie oraz rozwód z winy jednego z małżonków albo ich obojga.

 

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Czas trwania postępowania rozwodowego jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. W szczególności od tego, czy ma się odbyć bez, czy z orzeczeniem o winie małżonków. Średnio, proces rozwodowy w Polsce trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na długość postępowania jest zgoda obu stron na rozwód. Jeżeli obie strony zgadzają się na rozwód i są w stanie dojść do porozumienia w kwestiach takich jak alimenty czy opieka nad dziećmi, proces może być znacznie skrócony. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest przeprowadzenie złożonego postępowania rozwodowego. Dodatkowo, długość postępowania rozwodowego może być również zależna od obciążenia sądu i liczby innych spraw, które muszą być rozpatrzone.

 

Czy przy rozwodzie potrzebny jest prawnik?

W postępowaniach w sprawach o rozwód obecność prawnika nie jest obowiązkowa, ale przydatna. Z uwagi na specyfikę sprawy, Klient otrzymuje wsparcie zarówno prawne, jak i psychiczne przez zdjęcie z niego obowiązków zajmowania się kwestiami formalnymi sprawy. Reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądem umożliwia uniknięcia błędów, jest też reprezentacją przed drugim małżonkiem i jego pełnomocnikiem, co oznacza też pomoc w ewentualnych negocjacjach oraz mediacji.