młotek sędziowski

Ustalenie kontaktów z dzieckiem Kraków i cała Polska

W Kancelarii prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktu z dzieckiem w Krakowie, jak i w całej Polsce. Świadczymy pomoc zarówno w sprawach, gdzie kontakty zostają ustalone, jak i zmieniane.

Przygotowanie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz reprezentacja Klienta w sprawie na skutek takiego wniosku jest procesem wymagającym staranności i doświadczenia. Wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, zrozumienia okoliczności sprawy i sporządzenia zgodnego z dobrem dziecka i zapewniającego jak najszybsze zabezpieczenie dziecka oraz prawa do kontaktów. Wniosek musi być zgodny z prawem i nie naruszać też praw innych osób. W ramach pomocy w Kancelarii inicjujemy i prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach i mediacjach.

 

Ile trwa postępowania sądowe dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem?

Postępowania sądowe dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem są procesem wieloetapowym. Na początku, sąd rozpatruje złożony wniosek. Następnie, przeprowadza rozprawę, podczas której strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów. Sąd może również zlecić przeprowadzenie badań psychologicznych lub socjologicznych, aby lepiej zrozumieć sytuację dziecka. W trakcie podejmowania decyzji, sąd bierze pod uwagę wiele czynników. Najważniejszym z nich jest dobro dziecka, które jest zawsze priorytetem. Sąd uwzględnia również zdolność rodziców do zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju dziecka. Z uwagi na złożoność sprawy i relacje między rodzicami, sprawy o ustalenie kontaktów mogą toczyć się dłuższy czas, dzięki jednak pomocy prawnej tymczasowe i ostateczne rozwiązania mogą być osiągnięte niedługo po rozpoczęciu sprawy.