drzewo i kula ziemska

Prawo ochrony środowiska Kraków

Świadczymy usługi z zakresu prawa ochrony środowiska w Krakowie. To obszar prawa, który reguluje interakcje między społeczeństwem, a środowiskiem naturalnym. Zajmuje się ono ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej, zasobów naturalnych, jakości powietrza, wody i gleby. Obejmuje również regulacje dotyczące odpadów, emisji gazów cieplarnianych, ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem oraz ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu ekologicznym. W Polsce prawo ochrony środowiska jest regulowane przez szereg ustaw, rozporządzeń i decyzji administracyjnych. W praktyce jest stosowane w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, przemysł, rolnictwo, transport i energetyka. Kancelaria Adwokacka Aleksandry Puczko oferuje doradztwo prawne w zakresie regulacji dotyczących ochrony środowiska, a także:

  • Świadczymy usługi związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń środowiskowych, w tym oceną oddziaływania na środowisko.
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną środowiska.
  • Pomagamy w przygotowaniu i wdrażaniu polityk oraz procedur związanych z ochroną środowiska.
  • Doradzamy w sprawach związanych z gospodarką odpadami i odpowiedzialnością za szkody w środowisku.
  • Oferujemy wsparcie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
  • Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  • Pomagamy w negocjacjach i sporach związanych z ochroną środowiska.
  • Doradzamy w sprawach związanych z ochroną przyrody i obszarów chronionych.