temida

Alimenty Kraków i cała Polska

W zakresie prawa rodzinnego prowadzimy też sprawy dotyczące alimentów dla naszych Klientów w Krakowie oraz w całej Polsce.

Alimenty przysługują osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów utrzymania. Najczęściej dotyczy to dzieci, które nie mogą finansowo zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i podjąć zatrudnienia. Alimenty mogą być również przyznane na rzecz małżonka, który po rozwodzie utracił podstawowe źródło dochodu. W przypadku osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie, alimenty mogą być przyznane na rzecz ich opiekunów. Alimenty mogą być również przyznane na rzecz rodziców, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie utrzymać się. Wszystkie te sytuacje są regulowane przez prawo i wymagają odpowiedniego postępowania sądowego. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług adwokata od prawa alimentacyjnego w Krakowie, zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością podejmiemy się prowadzenia sprawy.

 

Na jakiej podstawie ustalana jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku. Sąd bierze pod uwagę zarówno sytuację materialną osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jak i potrzeby osoby uprawnionej do ich otrzymywania. W przypadku dzieci, sąd bierze pod uwagę koszty związane z ich utrzymaniem, edukacją i opieką zdrowotną, a w przypadku małżonków, ich standard życia podczas małżeństwa. W sprawach osób niepełnosprawnych uwzględnia się koszty związane z ich opieką i rehabilitacją. Natomiast alimenty dla rodziców muszą zaspokajać ich potrzeby związane z podeszłym wiekiem i stanem zdrowia, m.in. zakup leków, rehabilitację itp. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym umożliwia uzyskać zarówno satysfakcjonujące alimenty dla osoby uprawnionej, ale też pomóc w obniżeniu zasądzonych alimentów dla osoby zobowiązanej do ich zapłaty.