młotek prawniczy

Związku partnerskie - Kraków i cala Polska

Adwokat Aleksandra Puczko ma również kilkuletnie doświadczenie w pomocy związkom partnerskim dla Klientów z Krakowa i całej Polski. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią.

Związki partnerskie w Polsce nie są formalnie uznawane przez prawo, co oznacza, że nie mają one takich samych praw jak małżeństwa. Nie istnieje jednak prawna pustka – istnieją pewne prawa i obowiązki, które mogą dotyczyć osób w związkach partnerskich. W szczególności osoby w związku partnerskim mogą zawrzeć stosowne umowy umożliwiające im zbliżenie swojej sytuacji do osób w związkach małżeńskich. W niektórych przypadkach, sądy mogą również uznawać związki partnerskie za "rodzinę faktyczną", co może mieć wpływ na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi czy prawa do mieszkania. Mając na uwadze konieczność ochrony osób pozostających w związkach partnerskich Nasza Kancelaria oferuje:

  • doradztwo prawne w zakresie zawierania umów oraz sporządzania dokumentów umożliwiających uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków osób pozostających w związkach partnerskich;
  • reprezentację osób w związkach partnerskich w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających z braku formalnego uznania związków partnerskich w Polsce;
  • reprezentację osób w związkach partnerskich w sądzie w sprawach dotyczących podziału majątku;